Carel Alphenaar

& Neil van der Linden

 

 

 

OP ZOEK NAAR DE ZWARTE MEREL

over Ziryab,

het muziekgenie der Spaanse moslims

 

opgedragen aan Chris Keulemans

 

 

 

*

met

Ali Çifteci

Kamal Hors

Mike van Wetten

 

decor Paul van den Berg

dramaturgie Pieter Hilhorst

productie Elly Ludenhoff

regie Carel Alphenaar

 

 

 

 

 

 

*

Córdoba!

De Balie 2004

 

Het toneel is oosters ingericht. Men draagt oosterse kleding. Links een hoek voor de spelers,  rechts drie stoelen, alsof er een jury zal plaatsnemen. Er wordt muziek gemaakt, rondgelopen. De voorstelling wil maar niet beginnen.

 

MIKE                         bij de zaaldeur

                       Geen van drieën!

 

ALI                Geen van drieën. Leuk hoor.

 

MIKE             Niemand gekomen.

 

ALI                Niemand gekomen.

 

KAMAL        Zijn ze d’r niet?

 

ALI                Nee, Kamal, niemand is gekomen.

                       Zeker bang geworden.

                       En dan doen ze of er iets tussengekomen is.

 

MIKE                         nog steeds bij zaaldeur

                       Iets tussengekomen?

                       Waartussen?

 

KAMAL        Laten we iets doen.

 

MIKE             Ja, beginnen.

 

ALI                 Maar dan moet ik wel eerst wat zeggen.

                       Tot de mensen.

 

MIKE             Okay, Ali.

 

KAMAL        Okay Ali.

 

ALI                Dames en heren.

                       Je hoort zo vaak na een toneelvoorstelling:

                       ‘ja, maar de mensen voor wie het bedoeld is,

                       die zitten er niet.’ Dus eh…

                       Mike, vertel maar wie we uitgenodigd hebben.

 

MIKE             Dat zijn twee politici en een columnist.

 

ALI                Geen doorsnee-mensen, dat ben ik met u eens,  hoor.

                       Maar als doelgroep…

 

                        MIKE             Laat mij! Wie hebben we?

                                               Het kamerlid Wilders. Ja, die met dat haar.

                                               Maar wat ie zégt, kan ook niet.

 

                        ALI                 Sec presenteren wie de gasten zijn, Mike!

 

                        MIKE             Ali! Ik doe het op mijn manier. Okay?

                                               Paul Cliteur. De naam zegt het al.

                                               Ayaan Hirsi. Ali!

 

                        ALI                 En dan zijn we weer bij mij terug.

                                               We hebben ze met klem uitgenodigd,

                                               met opgaaf van redenen ook, om ze hier…

 

                        KAMAL        De Islamitische wortels te laten horen

                                               van de Europese muziek.

 

ALI                 Als je het zo presenteert,

jaag je de mensen de zaal uit.

                       

                        KAMAL        Nou, ik wil ze mooie muziek laten horen.

Hoe maak je dat mensen hun oren open zetten voor nieuwe muziek.

 

                        MIKE                         alsof hij geesten aanroept

Wilders, Cliteur, Hirsi Ali!

Aanvoerders van de stroming die beweert

dat de Islamitische cultuur een achterlijke cultuur is,

jullie vonden het niet nodig te komen!

Zelfs geen uurtje hebben jullie over om met ons

- en een aantal getuigen - op zoek te gaan

naar de Islamitische roots van de Europese muziek.

 

ALI                 Ik, een Limburgse Turk, op vakantie in Spanje.

Ik trok ver naar het zuiden, naar Andalusië.

Dan kom je haast vanzelf in het Alhambra terecht.

Ik raakte helemaal in de betovering

van dat schitterende paleizencomplex.

Die muziek die ik er hoorde!

Ik was er mijn leven naar op zoek geweest -

zonder dat ik het wist. Het was thuiskomen!

Een Limburgse Turk die thuiskomt

in een Moors paleis in Spanje.

 

MIKE             Ik als Vietnamees-Somalische Amsterdammer vind dat we die Spaanse Arabieren dankbaar moeten zijn. Ze hebben ons leren eten, schaken, filosoferen, muziekmaken, lichaamsverzorgen. Vliegen. Ja, was ook bijna gelukt. Ver voor Leonardo da Vinci! Ik zeg er wel eerlijk bij er in beide gevallen geen sprake was van opstijgen.

 

ALI                 De klacht is dat de Islam de homo´s onderdrukt.

                        Dat is geen Islam-traditie denk ik zo.

Komt hier vanzelf aan de orde. Wat zeg jij, Kamal?

 

KAMAL                    zingt en speelt op zijn ud

 

MIKE             Misschien willen er drie andere mensen

op de gereserveerde stoelen gaan zitten.

 

                        ALI                 U hoeft niet bang te zijn.

                                               U krijgt geen bak water over u heen.

 

MIKE             U misschien? En u? En u? 

Dat ziet er beter uit.

 

                        ALI                 Dan nu maar beginnen.

                                               Ons research-toneelstuk:

‘Op zoek naar de Zwarte Merel!’

 

                        KAMAL        Op zoek naar de Zwarte Merel.

 

MIKE             ‘Ping!’ De titel van het stuk! Ik ril gewoon!

                        Maar kijk, daar komt Ishaq,

                        de spil van het muziekleven in Bagdad.

                        De negende eeuw is net begonnen.

                                   

ALI                                         als Ishaq al Mosuli

Harun al Raschid, Bagdads grote kalief,

                        bekend om uw rechtvaardigheid

                        maar vooral uit Duizend-en-een Nacht!

                        Vanavond heb ik iets speciaals voor u.

                        Een jonge muzikant, door mij zelf opgeleid.

Hij zal uw oren niet beledigen.

Zijn naam is Abu al-Hasan Ali Ibn Nafi,

maar zijn donkere gelaatskleur,

zijn stem, die helder is en wendbaar,

zijn zoetelijk karakter, hebben hem

de bijnaam opgeleverd van: Ziryab, de Zwarte Merel.

 

MIKE             Ping!

                        Kijk nou toch!

                        De emir op een divan,

bestoft met geel damast,

hij streelt een jonge gazelle.

Een eunuch wuift hem stadig koelte toe

met veren van de pauw.

 

KAMAL                    als Harun al Raschid

Ishaq al Mosuli!

                        Laat horen, die leerling van u!

 

MIKE                         als Ziryab

Harun al Raschid, grote emir!

Ik kan zingen zoals iedereen het doet.

                        Of ik kan zingen… als geen mens ooit hoorde.

 

KAMAL        Zing zoals geen mens ooit hoorde!

Geef hem uw instrument,

geleerde meester Ishaq.

 

MIKE             Liever speel ik op mijn eigen ud:

veel lichter is hij - maar de hals is langer,

als bij een mooie meid.

Tussen de tweede en de derde snaar

heb ik er eentje bijgezet:

Die snaar noem ik de ziel van ’t instrument.

Twee snaren zijn gemaakt van rode zijde, koud gewassen

zoet hun klank als eierwitte meisjes.

De andere snaren spon ik van de darm van

leeuwenwelpen.

Die vezels zijn trilzuchtig als een espenblad,

sterk als de donder, diep als de Zwarte Zee.

 

KAMAL        Als je snaren evenaren: de babbels van je mond,

wil ik wel luisteren.

 

ALI                 Vereerde wereldvorst, nu mijn pupil te ver gaat…

 

KAMAL        Luisteren. We luisteren.

 

MIKE             Ik speelde en ik zong

de mensen stonden als versteend, verstomd

er klonk geen kuch, geen voetgeschuif

zelfs de gazelle van de emir

lag stil en lei zijn kop op Harun’s knie

                        ik zong maar door, ik dichtte over landen

                        waar niemand ooit geweest

                        bezong de wonderen

die niemand ooit gedroomd

                        mijn vingers vingen melodieën

                                               die nimmer te betrappen waren

een nieuwe adem bracht

een sliert van nieuwe beelden

de woorden zochten zelf hun melodie

                                               de rode zijde zoemde

                                               leeuwendarmen gromden

                                               de nieuwe snaar bezielde 

                                               ik kan het ook niet helpen.

 

                        KAMAL        Meer dan een merel, waarlijk!

                                               Waarom, Ishak,

waarom hield jij die wonderjongen bij me weg?

 

                        ALI                 Ik ben verbaasd als u – dit ken ik niet van hem.

Die liedjes heeft hij voor zichzelf gehouden.

 

                        MIKE             Mijn kostje was gekocht

                                               Ik zou ons arm gezin verheffen

                                               door te doen wat ik het liefste deed:

door mooie woorden te bevleugelen met zang.

                                               Mijn opgewektheid duurde tot de ochtend.

Toen ontbood mijn leraar mij:

 

                        ALI                 Gelijk de kalief is vervuld van jouw talent

                                               ben ik vervuld van jaloezie tot ver voorbij mijn kruin.

                                               Ik zie mijn ster verbleken

                                               in de nabijheid van jouw gloed.

                                               Dat gaat niet goed. Vandaar dit voorstel:

                                               Òf jij vertrekt naar verre streken - zodat jouw zon

                                                hier niet meer in het water schijnt,

                                               (geld voor de reis en vestiging ver weg krijg je van mij),

                                               òf ik zorg dat de stad een bak met bijtend zuur wordt,

                                               voor jou, je vader, moeders en wat meer.

 

MIKE             Jaloezie komt dus ook al voor

bij de vroege Islamitische mens.

U merkt het,

voor politieke correctheid moet je niet bij ons zijn.

 

ALI                 Wenen, 1791: Mozart vergiftigd door ene Salieri.

Jaloezie. Schijnt.

Ook een toneelstuk van gemaakt.

 

KAMAL         Je zag het ook al bij Vietnamezen en Somaliërs, Mike.

Twee zeer oude volkeren.

 

MIKE             Jaloezie is een sterke motor. Volgens mij

ontstaat haat vaker door jaloezie dan door afkeer.

Kijk, daar had ik nou wel eens over willen bomen

met Ayaan of een Paul Cliteur.

 

                        ALI                 Maar we gaan het niet uitleggen.

                                               We gaan het spelen.

 

KAMAL         Niet overtuigen, maar verleiden!

 

ALI                 Ziryab kiest voor vluchten.

Hij krijgt geld en een kameel,

sluit zich aan bij een karavaan,

komt na een lange reis aan

in Kairoean, nu Tunesië.

 

MIKE             Een stoffige chaotische stad,

Kruispunt van karavaanroutes.

Ze hebben er de grootste moeite

vijandige stammen buiten de muren te houden.

Er heerst een grillige sultan.

Maar hij heeft werk voor Ziryab.

Geen feest meer waar niet Ziryabs heldere stem klinkt.

Hij blijft er veertien jaar.

Twee vrouwen en vier zoons heeft hij.

De wijk waar hij woont, draagt al snel zijn naam.

 

KAMAL         Tot op een keer Ziryab

voor Sultan Ziyadad Allah de eerste

een lied zingt van de dichter ‘Antara:

 

ALI                             als Ziryab

‘Als mijn moeder nu eens

als een raaf gelijk zo zwart zou zijn.’

 

MIKE                         als woedende sultan

            Schaam je dat je met dit soort teksten mijn oren beledigt.

Geef hem met de zweep! En hard!

Daarna: smijt hem naar buiten!

Binnen tien dagen moet hij uit het land vertrokken zijn!

 

ALI                 ‘Was mijn moeder maar zo zwart, een raaf gelijk.’

Wat is daar nou zo erg aan?

Wat verklaart de woede van de sultan?

Had hij een zwarte moeder soms!

 

KAMAL        Misschien had hij een zwarte moeder willen hébben!

 

ALI                 Het niet meer zo jonge talent beleeft een existentiële crisis.

                        Stomtoevallig komt Al-Mansur naar Kairoean...

 

KAMAL         Hij is een joodse muzikant in dienst van de emir van Córdoba en zoekt jonge musici voor die stad.

 

ALI                 De moslims in het Spaanse Andalusië

willen hun hoofdstad Córdoba

modelleren naar Bagdad, moeder van alle steden.

 

KAMAL        Ze zoeken talent onder de moslims in Noord-Afrika.

 

MIKE                         naar de drie stoelen

                                               Ze zoeken talent onder de moslims in Noord-Afrika.

 

                        ALI                             als Al Mansur

De roep van uw onnavolgbare stijl is ons bekend.

                                               Mijn emir Al Hakan ziet u graag komen.

Wat dacht u van een positie als zanger aan het hof?

Vast jaarinkomen, uitstekende behuizing?      

 

                        MIKE             Dit kwam uit de hemel vallen.

                                               Ziryab schreef aan de emir dat hij kwam.

                                               Hij reisde zijn brief achterna.

Twee maanden ging zijn vrachtje

per kameel door de woestijn:

vier zoons, een luit, twee vrouwen,

manden en zakken, alles wat hij had.

Toen op een bootje - Vaarwel Afrika! -

Bagdad weer een stukje verder weg.

 

KAMAL        822. Lente. In Algeciras stapt Ziryab aan land.

                        111 jaar nadat daar de eerste moslims

Spanje binnentrokken.

 

                        ALI                 Tot zijn verbijstering krijgt hij te horen

dat de emir die hem vroeg te komen, 

juist begraven is.

 

                        MIKE             Nieuwe heersers hebben lak aan oud beloven.

                                               Pech als een berg! Wat moet hij nog in Spanje?

Ziryab zoekt al een boot naar Afrika terug.

 

                        ALI                 Maar Al Mansur, de joodse talent-scout

die daar ook is, zegt:

                                    als Al Mansur

‘Sluit je maar aan bij deze karavaan

                                               en zoek je heil in Córdoba!’

 

MIKE             Tezelfdertijd staat er een elegante eunuch voor zijn neus die vriendlijk groet.

                                                           als de eunuch

O, groot talent Ziryab!

De nieuwe emir, Abdelrahmen Twee, laat weten

dat hij uitziet naar uw komst.

Hij treedt in de belofte van zijn vader

en stuurt u vast juwelen - voor onmiddellijk gebruik -

om u op weg te helpen naar onze stad.

 

                        KAMAL        De familie Ziryab vertrekt naar Córdoba,

geëscorteerd door gewapende ruiters.

                                               Ze slapen in forten.

 

                        MIKE             Overal worden ze ontvangen

als  personen van hoge rang.

Na weken op kamelen deinen door woestijnen

zien ze de minaretten van het trotse Córdoba!

Ach wat een stad!

 

                        ALI                 Tweehonderdvijftigduizend

Spaanse moslims, joden, mozarabieren,

christenen uit noordelijke rijken, Arabieren uit de oost, negers uit de Soedan, Franken, Genovezen.

Alleen chaos ontbreekt.

 

KAMAL        Córdoba, de navel van de wereld,

dronken van licht en lawaai,

                                               geboren uit de paring van Rome en Arábia.

 

                        ALI                 Hoofdstad van een Islamitisch rijk waarin

de mihrab, de chanoeka en de crucifix

in vrede naast elkaar bestaan.

 

                        MIKE             Maar we moeten een beetje opschieten

                                               dus staat (na ontelbare verbazingen

en drie rustdagen in het paleis

om een beetje bij te komen)

                                               Ziryab ineens – rats knats -voor de emir,

voor Abdelrahmen II:

 

                        ALI                             als emir

Geloofd zij Allah

                                               die mij vergunt om oog in oog te staan

met de grootste musicus van onze tijd

wiens faam vooruit hem snelt, waar hij ook gaat,

wiens stem al bij de eerste noot

eenieder aan zijn voeten dwingt.

 

                        MIKE                         als Ziryab

Weet, edelmoedig sultan,

dat ik geboren ben in 173, (voor de christenen: 790)

dat ik werd opgeleid door de beroemde zanger

Ishak al Mosuli, dat ik me ook verdiepte

in geschiedenis, geografie, astronomie

en vele and’re takken van de wetenschap,

wat wilt u, ik was nog jong!

 

Ik wil het ruisen van de bomen in uw land

echoën in de klanken van mijn luit.

Ik wil de kleuren van uw volkeren penselen

in verzen die het netwerk zijn van mijn muziek.

 ‘k Wil lief en leed betrappen en bezingen.

De jacht wacht op verklanking, zo de oorlog.

Ik wil de liefde nacht aan nacht bedrijven

en juichen op de luit over ’t genot

dat zij ons geeft.

 

Ik zal, o, grote emir,

uw koks recepten leren uit mijn land.

Ik laat ze kennismaken met een plant

die groeit in t’wild. ‘k Heb hem hier al gezien!

Door steeds wat aarde op die plant te werpen,

gaat de stengel, die het licht zoekt, sneller groeien.

Ik fop die plant zo lang door zandverhoging

tot hij twee vingers meet, dan snij ‘k hem af

en laat hem tien minuten kokend water voelen

dan is de stengel heerlijk happensgaar.

 

                        ALI                 De ogen van de emir twinkelden.

                                               De eunuch Nasr, stond er als een standbeeld bij.

                                              

                        MIKE             Het leven moet een tuin zijn voor de geest

                                               Ik zou ’t subtiel raffinement van Bagdad

                                               (stijl van kleden, maquillage, dracht van haar,

de opdienkunde der gerechten, smaakontwikkeling,

en decoratie) graag zien tussen de muren van uw stad.

Ook stel ik voor een school te stichten voor muziek

 

                        ALI                 Ik wil de roem van Córdoba over de wereld spreiden.

Meer dan als muzikant, zul jij me daarbij helpen.

 

                        MIKE             Nadat ik voor de vorst gezongen had,

                                               kende zijn lof geen grenzen.

                                               Nasr, de vizier, keek zeer zuur.

De emir bood mij:

 

                        ALI                 Tweehonderd gouden dinar elke maand,

                                               vier extra toelagen elk jaar,

                                               voor de feesten van winter- en zomerbegin:

,                                              tweeduizend dinar per stuk,

vijfduizend dinar voor het slotfeest van de Ramadan,

en opdat niemand zeggen zal

dat ik de beste muzikant van Córdoba laat verhongeren, geef ik je tweehonderd mud gerst, honderd mud graan,

het vruchtgebruik van een lap mooie grond, dichtbij,  

benevens enige huizen.

 

                        MIKE             ’t Is ongehoord, hoe moet ik u…

 

                        ALI                 Het is wat veel, ik geef het toe. Dit zeg ik je:

                                               Je zingt als een vogel.

Ik wil je in een gouden kooi

maar ik laat het deurtje open want

vrijheid is wat kunstenaars nodig hebben.

                                               Is dit je nieuwe vaderland?

 

                        MIKE             Dat ís het, majesteit.

 

                                               Ik had mijn persoonlijke beschermer gevonden

                                               in de nieuwe emir van Córdoba, Abdelrahmen de tweede.

                                               Al was het blijkbaar tegen de zin van zijn vizier.

Ik kreeg nu veel geld in handen.

Het leek me volstrekt logisch

om naar de slavenmarkt te gaan.

Met al die nieuwe uitdagingen,

was ik toe aan een nieuwe vrouw.

Ook had ik personeel nodig voor mijn huishouding.

 

                        ALI                 Kijk hier, Mooie lange benen, tanden gaaf. Jong!

Prima boodschappers, deze zwarte jongens,

ze rennen als een luipaard!

Ik heb Duitse meisjes, goed kunnende poetsen!

Eunuchjes, pas gecastreerd,

Franken, Bulgaren, Aziaten!

Heerlijke jonge Italiaanse meisjes, kijk zelf.

 

                        MIKE             Van een groepje slavinnen uit Bagdad, keek er een

                                               me aan met de mooiste ogen die ik ooit gezien had.

Ik was meteen verkocht. Ze was er zelf ook blij mee.

Ze heette Ghazalan - en, of ik het geroken had:

ze had talent voor zingen.

Ik liet haar onderricht geven in

poëzie, grammatica, religie, filosofie, astronomie en geografie, net als een koninklijke concubine.

Muzieklessen gaf ik haar zelf.

Op het schooltje dat ik had opgericht.

Het staat er nog steeds.

Het eerste conservatorium van Europa.

 

                        ALI                             docent Ziryab tot zijn leerlingen

De oorsprong van alle Arabische muziek

is het gejengel van de kameeldrijvers.

Het ritme van hun kreten houdt gelijke tred

met de schommelstap van de kameel

en dient om de beesten op gang te houden,

ze de last van hun lading te doen vergeten

tijdens de lange tochten door de woestijn.

Het is zang zonder tonaliteit.

                                               Ye hédia, Ye hédia, Ye hédia, Ye hédia,

al maar door, zodat mens en dier

alle notie van tijd verliezen.

 

                        MIKE             Ye hédia, Ye hédia !

 

                        ALI                 Nee, nee, dat is geen zingen.

                                               Je forceert je stem.

                                               Voor je gaat zingen

moet je je ademsteun opgebouwd hebben.

 

                        MIKE             Meester Ziryab, dat hebben wij nooit geleerd.

                                               Wij moesten altijd onze leraar nazingen.

                       

                        ALI                 Absurd. Zomaar na-apen heeft geen enkele zin.

Voor je gaat zingen moet je er zeker van zijn

dat je een stem hébt.

Jij, zeg eens, met groot geluid:

Yâ hajjâam! (Ha kapper!) Zoek de grenzen van je stem.

Lang aanhouden!

 

                        MIKE             Yâ hajjâam!

 

                        ALI                 En jij kon zingen?

                                               Je stem draagt niet.

                                               Op een feest met honderd mensen ben je nergens!

                                               Niet te horen of je bezig bent met zingen

of dat er iemand op je tenen staat te springen.

 

                        MIKE             Yâ hajjâam!

 

                        ALI                             snoert Mike’s middel met een tulband

                                               Voel de luchtdruk in je buik en in je zij.

                                               Daar moet spanning zitten.

 

                        MIKE             Yâ hajjâam!

 

                        ALI                             drukt een stuk hout tussen de tanden van Mike

                                               Hier! Om je kaak wat soepeler te krijgen.

                                               Drie nachten slapen met dit stuk hout tussen je kaken.

                                               Heel goed voor articulatie en wilskracht!

                                               Jullie zijn nog lang niet aangenomen als studenten.

 

                        MIKE                         Yâ hajjâam!

 

ALI                 Ik denk dat jij meer talent hebt

voor tapijtverkoper of belastinginspecteur

 

                        MIKE                         Yâ hajjâam!

 

ALI                 Dan vertel ik jullie toch iets over nuba’s.

 

KAMAL        De nuba heeft vijf delen die in elkaar overgaan.

Elk deel kent met een eigen ritme.

Het begint instrumentaal. Zo:

                                                           zingt een nuba

 

                        ALI                 Ziryab, vertel, hoe kom je aan dit lied?

 

MIKE             Ik? Ben ik weer Ziryab?

lichtverandering, Mike gaat liggen, Ali zingt een melodie in zijn oor

                                               Vannacht was ik in lichte slaap gedommeld.

Daar kwamen ze, de djinns,

mijn vrienden uit het geestenrijk,

’t zijn engelen gelijk.

Ze zoemden zoete melodieën in mijn oren,

hingen er woorden aan die slapend

ik te denken lag. Ik wist de overgang naar waken

geconcentreerd te maken en redde dus

de ingezoemde noten. Ik hoorde weer

die melodie, zo knagend, schurend,

als de pijn waaraan ons ’t leven blootstelt.

Ik wekte mijn slavinnen Ghazalan en Hindah.

Zij stemden, gapend nog, hun instrument

en ik dicteerde hen de nieuwe notenweelde.

Hoe moeilijk, iets ongrijpbaars als een melodie,

met vingers aan een luit te hechten.

Ik vroeg ze: speel het na, zo vaak je kunt,

herhaal het tot de ochtend gloort,

grif al die noten in mijn brein.

Ze speelden tot ik alles dromen kon.

Verzaligd moe keerden wij terug naar dromenland,

drie mensen en twee luiten in één bed.

 

ALI                 De nuba die vannacht is doorgekomen,

wordt binnenkort gezongen

door de voerman bij de oversteek op Quadalquiver,

                                               of straks geneuried door een ezeldrijver in Toledo,

klinkt door de lippen van een marktvrouw in Sevilla.

 

Ziryab beschreef de wording van een nuba.

Je zag: hij is de middelaar tussen ’t ideeënrijk

en deze stoffelijke wereld. Hij breekt

met de traditie, dictatuur van het verstand,

met strenge wetten van Pythagoras.

Ziryab krijgt inspiratie van de djinns,

dat is een hoger plan dan al dat rekenwerk

van die jaloerse gelijkhebber uit Bagdad,

die top der middelmatigheid, Ishaq al Mosuli

die, achterdochtig en jaloers, de Zwarte Merel

haast de grond in stampte!

 

                        MIKE             Ali, wil je even oppassen! Je bent niet handig bezig, Ali.

                                               Je maakt van die Ishaq een verschrikkelijke despoot.

Zo speel je Wilders en consorten in de kaart.

                       

KAMAL        Ishaq al Mosuli was een groot musicus. Een vernieuwer!

Zo iemand is ook blij met de vernieuwingen van Ziryab.

 

MIKE             Dat verhaal van de jaloerse leermeester

is heel onwaarschijnlijk.

Het is gebaseerd op kronieken

van twee eeuwen na Ziryab.

                                               Is dat betrouwbaar? Vraag ik me af.

                                                                                             

KAMAL        De kronieken zelf zijn verloren gegaan.

 

MIKE             We hebben alleen citaten van die kronieken in een boek

dat acht eeuwen na Ziryab geschreven werd! Mind you!

 

                        KAMAL        Waar zijn we mee bezig?

 

                        ALI                 Weet ik ook allemaal wel. Maar er was toch besloten

dat we het verhaal hapklaar zouden maken voor politici? Wat doe je dan? Je suggereert een conflict!

For dramatical convenience.

 

                        MIKE             Ik heb het al vaker gezegd.

Ik vind het een beetje makkelijk: Ziryab verbannen

door een jaloerse hofcomponist.

De Mozart/Salieri-constructie.

                                              

ALI                 Maar de mensen vreten het. Ze gaan het toch weer doen, Amadeus­? Met die Marc Marie Huijbregts als Mozart.

 

MIKE             Geestig gecast!

 

KAMAL         Deze visie op de geschiedenis

zet het kalifaat van Bagdad in een kwaad daglicht.

 

MIKE             Bevestigt vooroordelen over de Arabische cultuur.

                        Zeer contraproductief.

                        Met het oog op onze overigens afwezige doelgroep.

 

KAMAL         Ishaq al Mosuli mag niet de geschiedenis ingaan

als de Salieri van de Arabische muziek.

 

MIKE             Voorzover Salieri zelf al de Salieri is van de Westerse muziek.

 

                        KAMAL        Het is ook onlogisch dat Harun al Rashid

een talent als Ziryab laat ontglippen.

Harun is een absoluut heerser!

 

MIKE             Eén geschiedschrijver zegt

dat ook de ópvolger van Harun al Rashid

nog heeft genoten van Ziryab.

 

ALI                 Dat is die nicht, he? Ja, die had een hele goeie smaak.

 

KAMAL         De zoon van Harun al Rashid: Al Amin.

 

ALI                 Dikke mik met Aboe Noewaas,

een van de grootste dichters van de Arabische wereld.

En waarom zou dat zijn?

Die is ook dol op jongetjes.

 

                        MIKE             Is dat zo interessant voor politici?

 

                        ALI                 Ja, dat vinden ze heel interessant.

Hirsi Ali loopt de deur plat bij de homo’s.

En die Wilders, met dat haar.. Alhoewel ie zelf niet…

Maar hij ziet z’n vrouw nooit, zegt ie in VN.

Van Cliteur weet ik het niet. Die naam…

                       

KAMAL         Aboe Noewaas is een geweldige dichter. Nicht of niet.

 

MIKE             Nou, laat dan maar een horen die Aboe Noewaas. Vertaling Geert Jan van Gelder, toch?

                       

ALI                 Ik sliep en, in mijn droom, verlangde naar hem;

                                   maar hij bleef weg.

                        Ik kuste op een dag zijn schaduw; hij

                                   nam het mij kwalijk.

                        Men zei hem dat ik langs kwam voor een steelse blik:

                                   hij verschanste zich.

                        Al zou de zefier langs zijn oren strijken

                                   met mijn naam,

                        Dan zou hij zelfs de wind beschimpen en

                                   hardnekkig zijn.

                        Maar al zijn akelige daden, zijn

                                   gescheld, zijn afwijzing,

                        Die maken hem voor mij alleen maar

des te liever.

 

MIKE             Vast de natte droom van het creatieve team van de Merel: dat Aboe Nuwaas knapengedichten voordraagt,

terwijl Ziryab op de luit tokkelt.

 

KAMAL         Daar is niets over te vinden.

 

ALI                 Het is wel aannemelijk dat ze elkaar ontmoet hebben.

 

KAMAL         Als Ziryab niet is weggejaagd uit Bagdad,

                                               heeft hij Harun al Rashid tot het einde meegemaakt. 809.

 

ALI                 Dan heeft ie ook de regeerperiode van Al Amin meegemaakt.

 

                        MIKE             Ik noem het altijd: de homotijd.

 

                        KAMAL        De bron zegt:

Ziryab was een heel goede vriend van Al Amin.

Al Amin werd bloedig van de troon gestoten

door zijn broer.

Dus die broer hakte erop in!

 

MIKE             Dit had ik willen vermijden. Al dat geruzie van die voorlopers van Sadam! Geeft een eenzijdig beeld.

Dat schiet niet op!

 

KAMAL         Al Amin bloedig weggejaagd uit Bagdad betekent:

Ziryab ook weggejaagd uit Bagdad. Uit de gratie. 813.

 

ALI                 Ziryab kwam in 822 in Córdoba aan. Is bekend.

                        Had ie dus nog negen jaar te vullen in de woestijn.

 

KAMAL         Als Ishaq hem had weggejaagd had ie dertien jaar te vullen in de woestijn. Veel onaannemelijker.

 

MIKE             Zo’n tocht langs de noordkust van Afrika lijkt mij wel cool, hoor. Al die cultuursteden in de opbouwfase:

Cairo, Alexandrië, Kairoean...

En in de verte lonkend: Córdoba!

Ping! Ik teken ervoor, hoor.

 

                        ALI                 Teken jij maar, hoor.

                                                           tot Kamal

Zeg hee, als we dan de hele tijd

de poten onder elkaars stoel wegzagen,                   

wil ik ook nog wel een duit in het zakje doen.

 

                        MIKE             Twee metaforen! Toe maar!

 

ALI                 Eén bron zegt dat Ziryab als slaaf was aangeschaft

door de vader van Ishaq. Dan heeft Ishaq hem geërfd -

kon hij dus beschikken over leven en dood van Ziryab.

Hoe vind je die?

 

MIKE             Dan neigen we weer naar de Mozart/Salieri-variant.

 

                        KAMAL        Alsjeblieft niet.

 

                        ALI                 Ik wou het even gezegd hebben. Zo!

 

MIKE             Ik ben blij dat Wilders, Ayaan en Cliteur niet gekomen zijn. Voor de politiek moet je één boodschap dertig keer herhalen. Wij geven dertig verschillende boodschappen per minuut af. Waar gaat het om?

Córdoba=multicultureel=goed.

                        Nederland=multicultureel=bang.

 

KAMAL        Laten we weer naar Córdoba gaan.

 

                        ALI                 Naar Córdoba?

 

KAMAL         In de 13e eeuw is Bagdad vernietigd door de Mongolen.

                        De Tigris zag weken lang wit en rood.

 

                        MIKE             Wit en rood?

 

ALI                 Rood van het bloed van de burgers.

                        Wit van de boeken uit de bibliotheken die de Mongolen

in de Tigris gooiden: je kon erover lopen!

                        Eénderde van de wetenschap van die tijd is hier verwoest.

 

KAMAL         Ook de episode ‘Bagdad’ uit het verhaal van Ziryab.

 

                        ALI                 Wat willen we nu?

 

MIKE            Naar Córdoba!

Ziryab had een muziekstad gecreëerd.

De emir was gek op muziek.

Hij liet Ziryab leven als een prins.

Op zijn fraai opgetuigde paard reed Ziryab door Córdoba,

voorafgegaan door een escorte van slaven.

Die grandeur! Daar moeten we het over hebben!

Door Ziryab werd Córdoba een muziekstad.

Er waren orkesten met honderd luiten en honderd fluiten!

 

                        ALI                 Oef! Massaal he?

 

                        MIKE             Vizier Ibn Abbâs had

vijfhonderd zangeressen in zijn paleis.

 

                        ALI                 Geef mij maar alleen Britney Spears!

 

                        MIKE             Emir Abdelrahmen had op de slavenmarkt van

de heilige stad Medina, mind you, heilige stad,

drie muziekslavinnen gekocht.

Zijn eigen Sugar Babes, zegmaar.

Eentje was een virtuoos op de luit,

heel geleerd ook,

eentje was blond, dochter van een Spaanse krijger.

In het paleis van Abdelrahmen

hadden ze een eigen vleugel.

Elke avond zongen ze voor de emir.

Ze schonken hem elk een zoon!

 

ALI                 Niet allemaal tegelijk.

 

MIKE             Letterlijk overal klonk muziek.

Een zieke man is de stad uit gevlucht.

 

ALI                             als zieke oude man

Er is geen stil plekje meer in Córdoba!

Waar kan ik nog rustig sterven?

 

                        MIKE             Rechtszaken bij de kadi? Gezongen!

Kinderen zeuren om suikerwerk? Gezongen!

Zelfs op de markt…

 

                        ALI                             zingt

Ik ben op zoek, op zoek

naar die heerlijke groente van Ziryab.

 

KAMAL                    zingt

Asperges! Asperges!

De vingers van Ziryab.

 

ALI                 Ja die. Geef ze maar allemaal.

                        En had ie niet laatst

een nog wildere plant?

Ook uit ons mooie Al-Andalus?

die groeide maar

zonder dat haar

eetbaarheidswaarde,

eetbaarheidswaarde

was ontdekt?

 

                        KAMAL        Artisjokken! Artisjokken!

                                               De distels van Ziryab.

 

                        ALI                 Zing maar hoeveel het is.

 

                        KAMAL        Dat is dan…

 

                        MIKE                         kapt af

Ziryabs naam valt bijna op elk gebied.

Hij was ook een importeur van volkswijsheden.

                        Hij introduceerde het besef dat

een gebroken spiegel ongeluk brengt,

                        bracht de mensen angst bij voor het getal dertien,

                        lanceerde de stelling dat

rozijnen goed zijn voor het geheugen.

 

ALI                 Hij kende tienduizend liederen uit het hoofd.

                        Kunt u nagaan hoeveel rozijnen

door die gouden keel naar beneden zijn gegleden.

 

MIKE             Ziryab had een geletterde slavin, Mut’a, meegenomen

naar de literaire avond van Abdelrahmen.

Mut’a verklaarde de emir openlijk haar liefde.

 

ALI                             zingt

Jij die je hartstocht smoort! Wie kan de dág verstoppen?

                        Mijn hart liep in de pas, liefde besprong mij, ’t hart sloeg!

op de vlucht!

                        Was het mijn hart, of maar geleend?Ik hou van een Qurashi,

                        En liet om zijnentwil de schaamte varen.

 

MIKE             Dat kon daar aan het hof. Zie ik op Noordeinde nog niet gebeuren. Abdelrahmen dichtte ook als hij verliefd was.

Hier, op de vrouw die lange tijd zijn favoriete slavin was:

 

                        ALI                             zingt met Kamal

Elke dag dat ik de zon zie klimmen, die de dag belicht,

                                               Komt Tarub voor mijn geestesoog,

                                               Een meisje, jong, getooid met schoonheids gratie,

                                               Mijn ogen denken steeds: Hoe beeldig, die gazelle.

 

                                               Maar het was een gemeen, goudzuchtig kreng, die Tarub.

 

MIKE             Abdelrahmen had voor een ongelooflijke hoop geld

een collier gekocht dat nog gedragen was

                                               door een vrouw van Harun al Rashid.

’t Was bekend in heel de Arabische wereld als de draak.

Abdelrahmen hing het om de hals van zijn slavin Shifa.

Tarub had gesidderd van nijd.

 

                        ALI                             als Tarub

Als Abdelrahmen sterft, dan ben ik uit de gratie,

ben ik, Tarub,  niet langer de briljant

die fonkelt aan het hof.

De vorst heeft vijfenveertig zonen,

één daarvan door mij het leven ingeperst.

Als Abdelrahman ons ontvalt,

wil ik dát zoontje op de troon,

dan zit ik naast de macht.

Als Abdelrahman deze week al ons ontvalt,

heb ik echt zekerheid. Ik kan dan zorgen

dat alle neuzen wijzen naar mijn kind.

Ik weet dat Nasr, de vizier en hoogste man

die kotst van ´t liberale artistiek beleid,

sterk op mijn hand is. Deze eunuch meent

dat wijn en zaad te rijk´lijk vloeien hier.

                                               Hij schaart zich aan de zijde van de mullahs

die de levensstijl in deze stad verfoeien.

            Tarub tot Nasr

Nasr, steunpilaar van de regering,

is niet de tijd gekomen dat de emir

eens ophoudt met dat wufte leven hier aan ’t hof.

Zou niet een ferme aanpak van mijn zoon Abdullah

de stad haar oude glans hergeven?

 

                        MIKE                         als Nasr

                                               ’t Is of u mijn gedachten leest want ook bij mij

                                               broeit er een plan tot vestiging van nieuw beleid

bij voorkeur door Abdullah.

Als ik nu bij de dokter van de vorst, die ook al mort,

een dodelijke drank laat maken

en morgenavond al die drank de emir voorzet,

hebben wij voorsprong.

Dan is uw zoon de nieuwe emir op ’t moment

dat wij het droeve nieuws van Abdelrahmens dood

naar buiten brengen.

 

                        ALI                 De volgende avond gaf vizier Nasr,

vervuld van conspiratieve opwinding,

de emir het fatale drankje.

 

MIKE             ‘Een nieuw recept van de dokter. Zal u erg goed doen.’

                                               De emir zei:

 

                        ALI                 ‘Misschien wel niet. Drink jij maar eerst.’

 

MIKE             Hoe kan dit?

 

                        ALI                 De lijfarts op bezoek, al vroeg vanochtend!

                                                Ja, een loyale lijfarts is nooit weg.

 

                        KAMAL        Nasr had geen keus. Hij dronk het drankje…

 

                        ALI                             terwijl Mike-Nasr sterft met veel omhaal

… verkleurde snel en stierf een akelige dood

op de tegelvelden van het Alkazar.

Tegengif was niet op korte termijn beschikbaar.

                                                           als Abelrahmen

‘t Paleis waarin mijn moordenaar zijn nachten sleet, schenk ik bij deze aan mijn vriend

die mij zovele mooie uren schonk, hij is

de merel die niet vliegt maar ’t mooiste zingt:

Ziryab!

 

MIKE             Onze emir genoot van Ziryabs ideeën.

 

ALI                 Niet lang daarna genoten wij allemaal van die ideeën.

 

KAMAL        ´s Zomers lopen wij in het wit!

 

ALI                 ´s Winters in het zwart!

 

MIKE             In Córdoba poetsen wij onze tanden.

                        Reeds in 830!

 

KAMAL        We kammen ons haar al.

                       

                        MIKE             Hoe bedenkt ie het, ons muziekgenie.

Beethoven is het niet gelukt.

 

ALI                 We knippen ons haar

en je ziet meer van het gezicht!

 

                        MIKE             Gôh! Wat heb jij een lekkere wangen!

 

                        ALI                 Wat heb jij een grappige steile hals!

 

KAMAL        Waar is je karakteristieke okselgeur?

 

                        MIKE             Zou Ziryab nog iets nieuws kunnen bedenken?

 

                        ALI                 Ja, maar vandaag geen muziek, geen cosmetiek.

                                               Vandaag heeft Ziryab een groot pak bij zich, voor de emir.

 

                        MIKE             Grootmogend vorst!

Van Hindoestan naar Perzië naar Bagdad en vandaar,

in tassen van de joodse handelaren

                                               door woestijnen, over zeeën en rivieren

naar Córdoba! Nu hier!

 

                        ALI     `           De wereld aan uw voeten.

 

MIKE             Dit bord: dat is de wereld!

 

                        ALI                 O vriendelijke vorst, daar staat u op een vakje.

 

MIKE             U mag er ééntje maar verspringen.

 

ALI                 Maar de vizier, die naast u staat,

schiet alle kanten uit, een speer gelijk.

 

MIKE             U beiden hebt een olifant terzij,

dat is uw strijdkar, hij gaat schuin.

 

                        ALI                 En daar een paard voor onverhoedse sprongen.

 

                        MIKE             Kijk hier, een toren voor ’t geschut in rechte lijnen.

 

ALI                 Hier een rij infanteristen. Avant-garde.

 

MIKE             Velen zijn ‘t. Offervaardig.

 

KAMAL        ’t Zijn meer boeren, eigenlijk.

 

MIKE             Elk schuiven met een stuk

maakt nieuwe wegen open

en sluit er vele af.

 

                        ALI                 Alsof ’t wil zeggen dat de vrijheid van de mensen

wortelt in hun zelfontworpen lot.

 

MIKE             Het bord dat is de wereld.

 

ALI                 Wit en zwart is dag en nacht.

 

MIKE             Hindoes zien het als een veldslag tussen goed en kwaad.

 

ALI                 Arabieren zeggen: ‘Spiegel onzer vorsten’.      

 

                        MIKE             Het spel draait om de koning.

 

ALI                 Als hij leeft is er beweging.

 

MIKE             Wordt hij omgelegd, zeggen de Perzen:

                                               Shah mat.

 

ALI                 Voor ons: De koning dood.

Of: schaakmat!

 

                      

 

                        KAMAL        De emir was verrukt:

                                               ‘een schitterende allegorie.’

                                               Twee keer per week

                                               vroeg hij Ziryab te komen schaken.

Men schaakte aan het hof.

                                               Men schaakte bij de adel.

                                               Het was besmettelijk.

                                               Ook bij de legerleiding al.

                                               Het leerde hen:

                                               ‘Houd je gemoed in toom

                                               als je beslissen moet.’

 

                        ALI                 Het spel greep om zich heen,

                                               bereikte zelfs de christelijke rijken.

In kastelen koud, van steen,

hun benen in de haard en aangestaard

door droefbeoogde doggen,

speelden ze schaak,

de koningen van ’t noorden.

 

                        MIKE             De koningen van ’t noorden.

 

                        ALI                 De christelijke politiek sloeg hard terug.

                                               De moslims werden weggevaagd

door de koningen van ‘t noorden.

Na 1500 was het uit met de moslims in Spanje.

                                               Hun monumenten werden vernietigd.

 

                        KAMAL        Gelukkig niet het Alhambra!

 

                        MIKE             Al was het alleen maar om Ali.

                                               Om die dag die zijn leven veranderde.

Maar de Spanjaarden minachtten het Alhambra.

                                               Door de eeuwen stond het complex te verpieteren

als een Inca-tempel in de bush-bush.

 

                        ALI                 De Andalusische moslim-muziek werd

met een grote bezem de Middellandse Zee ingeveegd.

 

                        MIKE             Maar aan de Afrikaanse kant kroop ze er weer uit,

                                                verspreidde zich over de hele Arabische wereld,

tot Bagdad toe.

                                              

ALI                 Ook in Turkije. Nog steeds overal te horen!

                                   muziek in nuba-stijl

                        ‘Deze muziek hoorde je in Córdoba

toen het de culturele hoofdstad van de wereld was,’

zeggen ze in Spanje.

            ze luisteren

Toch zal in al die eeuwen

die muziek behoorlijk veranderd zijn.

 

                        MIKE             Moet je je voorstellen hier in het westen!

Dat zou het verschil zijn tussen

                                               Gregoriaans en Britney Spears.

 

                        KAMAL        O nee. Veranderingen in Arabische muziek

zijn veel minder radicaal dan in het westen.

Wat je leert is: je meester imiteren.

Daarna mag je een tikje originaliteit aanbrengen.

 

                        MIKE             Achthonderdjaar een tikje originaliteit…

                                               Een aardverschuiving, man!

 

                        KAMAL                    draait muziek Omar Metioui Ensemble of El Brihi

                                               Arabische muziek. Maar!

                                               Monteverdi klinkt er al doorheen.

                                              

Dit zijn Marialiederen van Alfonso X,

componist en tekstdichter én koning.

Dertiende eeuw, Spanje.

Daar zijn handschriften van bewaard.

                                               Hij slaat een brug tussen de Arabieren en Monteverdi.

                                                           draait muziek Cantigas

 

ALI                 Die vrouwenstem!

Klinkt heel toegankelijk voor westerse oren -

mengt mooi met de Arabische zangtechniek van de man.

 

KAMAL        We hebben tekeningen van concerten bij Alfonso.

Je ziet donkere mensen met Arabische instrumenten

naast Christenmensen met Europese instrumenten. Waarschijnlijk speelden daar ook Arabische joden.

 

                        ALI                 Welke invloed overheerst?

 

KAMAL        Je kunt die muziek net zo westers,

zo Arabisch of zo joods spelen als je wilt.

 

MIKE             Jongens als die politici hier zaten, waren ze al lang weggelopen. Dit wordt echt meta-multi-culti!

 

                        ALI                 Is er een directe lijn denkbaar tussen

de instrumenten die Ziryab meebracht

en de instrumenten die je later in heel Europa vindt?

 

                        KAMAL        Wat heet!

De luit en de viool kregen bij hun doorbraak in Europa

                                               Arabische namen! Luit is een Arabisch woord.

                                               Lute, Luthe, Laute komt allemaal van Ud,

het Arabische woord Ud met het lidwoord Al erbij:

Al Ud!                       

                                               Rebaba, de Arabische viool, werd de Rebec,

de vedel, de latere viool.

Veel slagwerkinstrumenten hebben Arabische roots.

 

                        ALI                 De luit kreeg in Europa koperen stripjes

                                               om makkelijk op de precieze toonhoogte te spelen.

 

                        MIKE             Daar zat ik nog op te wachten. Op koperen stripjes!

Kom zeg!

 

                        KAMAL        Voor Arabische muziek is dat ongewenst,

                                               omdat je alle toonhoogten moet kunnen spelen.

                       

                        ALI                 De luit begon zijn zegetocht als

het belangrijkste instrument van de Renaissance.

Daaruit evolueerde de gitaar,

en via een andere tak…

 

MIKE             … van de chimpansee:

 

ALI                 Via een andere tak: evolueerde de citer, het klavecimbel,

en uiteindelijk de piano!              

 

                        MIKE             Wel erg mierenneukerig voor een toneelstuk.

 

                        ALI                 Festival Oude Muziek. FOM.

 

                        KAMAL        Ik vind juist dat we alle belangrijke details inslikken.

Namelijk dat die evolutie ook, ik zeg ook,

via andere wegen is gegaan.

Via het Byzantijnse Rijk, via het Romeinse Rijk…

 

MIKE             Die muziek van Koning Alfonso de zoveelste

hebben we in notenschrift, toch?

Hebben we nog iets zwart op wit

van de Spaanse Arabieren?

 

                        KAMAL        Helemaal niets.

                                               Maar we hebben wel de Arabische muziek,

                                               van Marokko tot Irak, eigenlijk tot in Turkije.

                                               Vaak nog met dezelfde namen.

Mondeling overgeleverd.

                                               De muwashahad en de nuba.

                                              

                        MIKE             De muziek die over de Middellandse Zee is gezwommen.

                                               Die zal in twaalfhonderd jaar toch veranderd zijn.

                                               Twaalfhonderd maal een tikje originaliteit.

 

                        KAMAL        Dat denk ik niet.

Wat kun je nou doen met een luit?

                                               De klank ligt vast.

Melodisch en harmonisch ben je beperkt.

In het Verre Oosten, ging je de gevangenis in

als je één noot veranderde in de traditionele hofmuziek.

Muziek is daar voor eeuwen gefixeerd.

 

MIKE                         geeft een teken: keihardeArabische popmuziek

Daar zat ik op te wachten!

Beetje radicale vernieuwing!

Hoor je ´t?

                                   muziek wordt zachter

Dan vat ik het nog even samen:

                        De luit werd gitaar werd hakkebord, werd keyboard,

                        effende het pad voor de Beatles,

                        lokte de seksuele revolutie uit

alles geworteld in de multi-culturaliteit

tot en met de uitvinding van de krentebol.

            muziek uit

 

KAMAL         Dames en heren. Het stuk is mislukt.

Er zijn zoveel verhalen te vertellen over dit onderwerp.

                        Je kunt er nooit een oordeel over geven.

                        We moeten luisteren naar de Djinns.

                        Ons openstellen voor het nieuwe.

                        Dat heeft Ziryab ook gedaan.

 

MIKE             Stil, daar komt Ziryab net aan!

                        Wat is hij oud geworden!

 

ALI                 Zie hoe de avond valt over mijn leven.

                        Zoals een schaduw viel

over ons mooie Córdoba toen Abdelrahmen

na een siddering van ’t hart, was doodgegaan.

Ik kom niet meer in zijn paleizen,

ik ben niet welkom meer bij Mohammed,

de zoon die nu regeert.

Ik zal nog drie jaar leven,

elke avond langs de Quadalquiver wandelen,

omringd door stoere slaven.

De mensen groeten mij, ze weten wie ik ben.

Maar wie ik was, blijft duister.

Was ik zo’n Bagdads boefje,

tot dief of kleine handelaar bestemd?

Was ik een slaaf die luit kon tokkelen -

en dus begeerde koopwaar voor de rijken?

Was ik, dat zou mijn teint verklaren,

een kind uit Sind, geboren in de Indus-delta,

als Sinti-vlo in een kameel naar Bagdad meegelift?

Wat voor verschil maakt het of ik

een boef, een slaaf, een vlo was?

Over de berg klom ik, ‘k heb naast de macht gestaan.

                        Zeg niet dat ik voor machtigen slechts speelde.

Mijn lied klinkt op de markt - en ook op ‘t water.

                        ‘k Heb alle zintuigen die Allah ons geschonken,

                        de hoeken van de hemel laten zien.

Dat was voor alle mensen.

Ook voor u!

                       

                                    EINDE